เครื่อง Realtime X-Ray Machine สำหรับงาน Electronics SMT , BGA, PCBA

A100-icon

เครื่อง Realtime X- Ray machine รุ่น XSCAN A SERIES (A100,A130) ราคาถูก คุณภาพสูง จากประเทศเกาหลี

เครื่อง Realtime  X-Ray Machine ยี่ห้อ Xavis รุ่น XSCAN A SERIE เครื่อง X Ray Machine ที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับสากล และเป็นที่นิยม เป็นอย่างมากในประเทศ Korea ลูกค้าของเรา Samsung ,LG , Hyundai โดยเครื่อง X-Ray รุ่น A SERIES นั้นเหมาะสำหรับงาน อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไปอย่างเช่น PCBA , IC , CHIP , BGA , WIRE , Void inspection เป็นต้น อีกทั้งยังรองรับการทำงานแบบ 2D image , 2.5D image , 3D Image(CT scan)

Measurement Softaware ใช้สำหรับการวัดขนาดต่างเช่น Distance ,Angle  ,Width, Diameter


Void inspection software (Void BGA, Void ) ใช้สำหรับการ ตรวจวัดขนาดของ Void ออกมาเป็น %

Video Void inspection

CT SCAN แบบธรรมดา และ OCT แบบ stage หมุน
3D CT SCAN แบบ OCT หมุน Stage ไม่ต้องตัดหรือทำลายชิ้นงาน

3D CT SCAN แบบ CONE BEAM ต้องมี Clip lock ในการจับหมุนชิ้นงาน ถ้าชิ้นงานมีขนาดใหญ่ จะต้องมีการตัดชิ้นงาน

BGA CT Scan

%%anc%%

 

zp8497586rq

 

Xavis Product Line