เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ QVI SNAP

  • -

เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ QVI SNAP

SNAP Features:

  • Generous 78 mm field of view (standard) | 100 mm field of view (optional)
  • Simple, one-button operation
  • Fully telecentric, single magnification fixed lens optics
  • Enables fast measurement without fixturing, regardless of part orientation

สามารถชมการสาธิตการใช้ได้ตามคลิปวิดีโอด้านล่างนี้

เครื่องมือวัดขนาดด้วยจากภาพ QVI SNAP
เครื่องมือวัดขนาดด้วยจากภาพ QVI SNAP
เครื่องมือวัดขนาดด้วยจากภาพ QVI SNAP

โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อนัดชมการสาธิตเครื่องมือวัดขนาดแบบอัตโนมัตินี้

Pages: 1 2


Facebook fanpage