เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ QVI SNAP

  • -

เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ QVI SNAP

Versatile Measuring Machine

SNAP ถูกออกแบบมาให้วัดขนาดจากภาพหรือวิดิโอที่แสดงผล ใช้งานนั้นง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถตั้งใน machine shop เพื่อทำการวัดขนาดชิ้นงานได้และแก้ไขงานทันที

Pages: 1 2


Facebook fanpage