ตัวอย่าง X Ray งาน IC

X Ray IC4

ภาพตัวอย่างงาน X-Ray IC จากลูกค้าหลายๆ บริษัท จากเครื่อง Reat time X-Ray machine รุ่น A100 สนใจสามารถมาติดต่อขอทำเดโมได้ ที่ บริษัท V Eye Precision

ติดต่อ พงศกร โทร 0846567559 หรือ 02-9020593-4

zp8497586rq